Thiên Long Truyền Kỳ
Thiên Long Truyền Kỳ tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Ozidon To
99
Tiêu Dao
2
Ozidon Vi
98
Võ Đang
3
Ozidon L
98
Võ Đang
4
Ozidon H
98
Tinh Túc
5
ChymS
98
Tinh Túc
6
CC
98
Võ Đang
7
he0
98
Võ Đang
8
ngang
97
Võ Đang
9
B
97
Thiên Long
10
BangPhong
97
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

TL TRUYỀN KỲ (cc) - GAME CỰC HAY FREE 100% - OPEN 14H CHIỀU CN 22/9 - Sv CHỨA ĐẦY TÂM HUYẾT NHÓM ĐẾN TỪ CLBGAMESVN .!.!

22/9
Tin tức khác