Thiên Long - Truyền Kỳ tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
LinhXem
101
Tiêu Dao
2
TLong
101
Võ Đang
3
BngThin
100
Võ Đang
4
cvdgdg
100
Tinh Túc
5
F1
98
Tiêu Dao
6
PhongТng
98
Thiên Long
7
OK
98
Tiêu Dao
8
SamSam
98
Võ Đang
9
XiaLin
97
Tinh Túc
10
TngKa
97
Tinh Túc
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Huớng Dẫn Chế Tạo: Tinh Trí Bách Bảo Nang

25-8


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

- Buớc 1:Lạc dương đến 290.309 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

- Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Dạng x1 ấn chuột phải để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm, Nhiễm Tễ Cấp 3, Tuyển Đòan cấp 3, mỗi thứ x10

- Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 276.316 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

- Chúc các bạn thành công ⭐

Tin tức khác